VORES MÅL ER AT I FÅR BEVIDST TILFREDSE KUNDER

Nøglen til virksomhedens vækst og markedsposition er en øget bevidsthed om kundernes tilfredshed og individuelle præferencer.

Forbrugere i dag er vant til at træffe individuelle beslutninger baseret på egne holdninger og værdisæt - og det gælder også på business-to-business markedet. Verden bevæger sig således hastigt 180 grader væk fra Henry Fords produkt-orienterede forretningsmodel og hen mod en ren kundecentreret model, og vi begynder at se effekterne af den enorme magt, der ligger i at kunne fremskaffe og anvende de rigtige informationer hurtigt. Disse informationer vil afgjort udfordre strategierne hos enhver virksomhed og dermed virksomhedens udviklingsretning. Simpelthen fordi forbrugernes faktiske forventninger kan vise sig at være stik modsat, hvad virksomheden rent faktisk planlægger efter.

Virksomheden og dens ledelse er nødt til at tilegne sig en detaljeret forståelse for de store samfundsmæssige kræfter, der former verden, og det er nødvendigt at være bevidst om de forventninger og behov, der vil styre virksomhedens udvikling fremover. Ledelsesteamet skal vide, hvor og hvordan der skal reageres til gavn for deres virksomhed, og i hvilken samfundsmæssig kontekst virksomheden indgår. Derved bliver virksomheden i stand til at tilbyde services og produkter, der opfylder både interne og eksterne behov. Det handler om at matche DNA'er, værdier og holdninger. Det, der skal stræbes efter, er IKKE kun tilfredse kunder, men bevidst tilfredse kunder, der arbejder som ambassadører for virksomheden.

Vores metode er baseret på en 360 graders tilgang til kundeorientering, hvor kunderne både ses som interne kunder og eksterne kunder. Vi bistår med at udvikle strategier, systemer, metoder og værktøjer, der favner og gavner kunden i hverdagen. Og målet: At møde den eksterne kunde 24/7/365 med skræddersyede kundeprogrammer der, hvor kunden ønsker det.