360 GRADERS KUNDEPROGRAMMER

Vores påstand er, at de fleste af dine kunder ikke er så værdifulde endda. At være customer centric er ikke det samme som at være kundefokuseret. Ved at arbejde med programmer for customer centricity accepterer virksomheden vigtigheden af at betragte kunderne ud fra et heterogent perspektiv.

En lang række virksomheder og marketingorganisationer ved i praksis ikke, hvor meget deres kunder er værd. Undersøgelser fra University of Pennesylvania og andre internationale studier har vist, at en gennemsnitsvirksomhed kan opnå en 17% stigning i salget ved at identificere og maksimere de mest værdifulde kunder. Det er kernen i customer centricity!

Customer centricity handler med andre ord om at kigge på kundens/forbrugerens livstidsværdi og fokusere marketingindsatsen helt og holdent ud fra denne virkelighedsbetragtning og dermed maksimere high-value segmentets profitgenerering. At udvikle customer centric programmer handler således om at favne high-value kunden/forbrugeren hele vejen rundt om dennes behovscirkel, 24/7/365. Og nøglen hertil er databaseret viden samt en erkendelse af, at det ikke længere er virksomhederne, der bestemmer kontaktpunkterne til kunderne. I dag er det kunderne, der afgør, hvor og hvordan de ønsker at skabe en relation til virksomhederne. Vi kan hjælpe med at igangsætte, udvikle og implementere de rigtige strategier, handlinger, kundeprogrammer og værktøjer.

Vi kan bidrage inden for følgende områder:

  • Salgsstrategier
  • Digitale værktøjer
  • Lead generation tools and programs
  • Loyalitetsprogrammer og værktøjer
  • Customer incentive programs