DANMARKS ENESTE KONCEPT TIL OPTIMERING AF SMÅ OG MELLEMSTORE HÅNDVÆRKSVIRKSOMHEDERS INDTJENING

De små og mellemstore håndværksvirksomheder holder byggebranchen i gang. De skal naturligvis tjene penge på det store arbejde, de udfører. Vi har som de første udviklet en model specifikt til disse virksomheder og kan derfor hjælpe dem med at skabe en god og solid forretning baseret på en velfungerende organisation med en stærk intern kultur og kommunikation.

De små og mellemstore håndværksvirksomheder er livsnerven i den danske byggebranche. Samtidig udgør virksomhederne rygraden i lokalområdernes erhvervsliv, og de har en lang tradition for at påtage sig en vigtig rolle i lokalsamfund over alt i Danmark.

Håndværksvirksomhederne og deres medarbejdere skaber lokal aktivitet, beskæftigelse og vækst og er med andre ord en helt central faktor, når det gælder at sikre dynamikken og den fremtidige udvikling af lokalområderne i Danmark.

Derfor er det vigtigt, at disse håndværksvirksomheder hele tiden har de bedst mulige forudsætninger for at drive og udvikle sunde, overskudsgivende forretninger, der er kendetegnet ved effektive processer og optimal ressourceanvendelse. Det kræver imidlertid, at virksomhederne er i stand til at tiltrække, motivere, kompetenceudvikle og ikke mindst fastholde dygtige og engagerede medarbejdere. Og det kræver ligeledes, at ejere og ledelse på en målrettet og effektiv måde formår at inddrage medarbejderne i beslutninger omkring drift og udvikling, samt generelt fokuserer på at skabe en positiv samarbejdskultur og et godt arbejdsmiljø, hvor alle tager ansvar for udvikling af de processer, systemer og metoder, der skaber resultaterne for medarbejderne og virksomheden.

Hvis du er mester og ejer en håndværksvirksomhed, så stil dig lige disse spørgsmål:

  • Ender I nogle gange som økonomisk sorteper, når I udfører fagentrepriser for en hovedentreprenør?
  • Oplever I fra tid til anden for lav debiteringsgrad på jeres timer?
  • Bruger du selv for meget tid på administrative opgaver?
  • Har I udfordringer med at tiltrække, fastholde og motivere dygtige medarbejdere?
  • Fungerer jeres interne kommunikation godt nok under et byggeforløb, og er den generelle "tone" god i virksomheden og mellem jer og jeres samarbejdspartnere?
  • Fungerer ansvarsfordelingen i virksomheden og arbejder alle ud fra en holdning om, at hver enkelt medarbejder er ansvarlig for næste led i processen?
  • Er det altid de samme kunder, som I bruger alt for meget tid på at servicere i forhold til, hvad de lægger af omsætning i firmaet?
  • Skiller I jer nok ud fra jeres konkurrenter i lokalområdet?
  • Mangler I idéer til, hvordan I nemt, hurtigt og billigt kan bruge sociale medier, mobiltelefon samt andre digitale medier og platforme til at få nye, loyale kunder?

Hvis du kan svare bekræftende til ét eller flere af ovenstående spørgsmål, kan vi hjælpe dig med at forbedre din forretning!

Vi har udviklet det første rådgivningskoncept specielt målrettet små og mellemstore håndværksvirksomheder. Og med mere end 18 års erfaring med strategi-, organisations- og forretningsudvikling for de største aktører i byggebranchen, ved vi, hvad der skal til.

Som de eneste er vi i stand til at rådgive håndværksvirksomhederne ud fra et helhedssyn. Vi har f.eks. både knyttet en forretningsstrateg, en organisationsekspert og en revisor til konceptet. De løsninger og anbefalinger vi kommer med, tager udgangspunkt i den enkelte, unikke virksomheds samlede hverdag og tager naturligvis samtidig højde for praksis i branchen.

Vores tilgang er IKKE store analyser og omfattende modeller. Derimod fokuserer vores model på - ved små, præcise "kirurgiske indgreb" - at indføre enkle og lavpraktiske rutiner, systemer og værktøjer, der kan sættes i værk med dags varsel, og som hurtigt giver effekt på bundlinjen.

Vores erfaringer med modellen viser, at håndværksvirksomheder på kort tid kan ændres fra at have haft en drift, der lige netop løb rundt til at blive solide, driftssikre og overskudsgenererende virksomheder med høj fastholdelsesgrad for medarbejdere, større ansvarsfølelse og forøget arbejdsglæde.

Vi kigger bl.a. på følgende: Rutiner og metoder omkring kernedrift, styring af entrepriseøkonomi, tidsforbrug, likviditetsstyring, medarbejderfastholdelse og kompetenceudvikling, intern kommunikation, værdiskabende kunder samt salg, kundepleje og kundeloyalitet.

Og som en del af vores rådgivning, fokuserer vi også på at lære ejerne at være sælgere og pleje de gode private kunder, som kan give en solid, fast grundindtjening.

Det er ikke raketvidenskab, men et spørgsmål om at smøge ærmerne op, komme ned i virksomhedernes motorrum og få fintunet motoren. Det er det, vi kan!

Alt dette lyder nok dyrt, tænker du. Men du bliver overrasket. For vi ved jo, at pris er vigtig i byggebranchen. Vi har derfor udviklet modellen, så den gennemføres til en fast, attraktiv pris. Ring på 21243612 for at få mere at vide om, hvordan vi arbejder og hvad det koster!

Se artikel i Mestertidende her.

Se artikel i Dagens Byggeri her.

27.10.15: Vi har netop indgået en større samarbejdsaftale med 3F og Dansk Håndværk, hvor Flemming Kehr, stifter af cphdialogue, skal forestå udviklingen af lokale håndværksvirksomheder ifm. projekt "Lokalt Håndværk". Læs artiklen på www.dagensbyggeri.dk