GRØN STRATEGI - GRØN VÆKST

Vi hjælper virksomheder med at udvikle grønne forretningsmodeller og værktøjer, der på én og samme tid skaber økonomisk værdi for virksomheden og motiverer kunderne til adfærds- og holdningsmæssige ændringer, der bibringer kunderne økonomiske besparelser, energi- og miljømæssige gevinster og en bedre livskvalitet.

Man hører ofte eksperter definere grøn forretningsudvikling som når en virksomhed ændrer en del eller dele af sin forretningsmodel, og som følge heraf genererer en økonomisk værdi og reducerer det økologiske fodaftryk i et livscyklus-perspektiv. Det er ikke nødvendigvis en forkert definition. Vi synes bare, at den på en eller anden måde forekommer utilstrækkelig. Hvorfor? Fordi definitionen ikke tager kunderne med i betragtning, men udelukkende er baseret på en "indefra-og-ud" overvejelse. Efter vores mening kan en grøn forretningsmodel eller strategi kun blive en succes, hvis processen er drevet af en "udefra-og-ind" tankegang, hvor kundens værdisæt og ændret kundeadfærd er de drivende kræfter bag de forretningsmæssige ændringer. Giver det mening? Kontakt os for at høre mere.

Læs Flemming Kehrs kommentar i Dagens Byggeri (02.02.15)