MATCH VIRKSOMHEDENS DNA MED KUNDERNES DNA

Virksomhedens DNA vil typisk være baseret på "hvad der skete for år siden". Men er "for år siden" også gældende i dag?

Inden for biologien står DNA for "Deoxyribonucleic Acid" og indeholder de genetiske instruktioner for alle levende organismer. DNA afgør hvilken form for liv, organismen er blevet dannet til at leve. DNA'et er så at sige det programmerede sprog og "kildekode" for organismen. En virksomhed er også en organisme, og har derfor også brug for et DNA for at kunne fungere ordentligt. Virksomhedens DNA bestemmer, hvilken slags virksomhed den er, og DNA'et fastlægger grundlaget for virksomhedens måde at agere på og de resultater, virksomheden opnår. Det er DNA'et, der gør det muligt for virksomheden at fungere som en unik enhed.

Det er dog nødvendigt for en virksomhed kontinuerligt at udvikle sit DNA til at matche kundernes og omverdenens forventninger, krav og holdninger. Men dette kan være en ganske kompliceret opgave, da det involverer alle aspekter af virksomheden og virksomhedens drift.

Når vi arbejder med udviklingen af en virksomheds DNA, tager vi udgangspunkt i de 4 grundelementer, der definerer det organisatoriske DNA; organisationsstruktur, beslutningsprocesser, motivatorer og information. Ved at benytte denne fremgangsmåde, kan vi opdele udviklingen af virksomhedens DNA i en trinvis proces, der er meget mere overskuelig at implementere og derfor giver bedre resultater i et langsigtet perspektiv.