DET HANDLER OM AT SKABE FÆLLES VÆRDIER OG GENSIDIGE FORDELE

De fleste virksomheder har et klart defineret værdisæt og søger at opbygge en unik virksomhedskultur. Men hvordan matcher disse med de værdier, som kunderne har, og den sociale kontekst, som definerer kundernes beslutninger?

En lang række virksomheder har ikke et klart billede af, hvor mange af deres kunder, der rent faktisk befinder sig i den modsatte ende af spektret i forhold til de værdier og den kultur, der driver virksomheden og dens forretning. Undersøgelser viser, at overraskende mange kunder rent faktisk IKKE er på linje med værdierne og kulturen hos de virksomheder, de handler med. Det rejser et helt grundlæggende spørgsmål: Hvor vigtig er en virksomheds værdier og kultur, når det kommer til salg og vækstpotentiale? Vores erfaring er, at når virksomheden og kunderne deler de samme værdier, kan virksomheden realiseres højere salgspriser og en bedre bundlinje. Samtidig øges virksomhedens muligheder for at opbygge og fastholde en langsigtet forretningsrelation - hvor kunderne agerer som aktive ambassadører - væsentlig. Vi har ekspertisen til at bistå din virksomhed med at udvikle et fælles værdisæt og holdningsmatch med dine kunder og dermed øge din virksomheds forretningsmæssige potentiale betydeligt.