DE FLESTE VIRKSOMHEDER HAR ET STØRRE POTENTIALE, END LEDELSEN TROR

Skiftende markedsbetingelser stiller kontinuerligt nye krav til virksomhedens informationsbehov og dermed behovet for at "gøre det ukendte kendt", så der kan opnås en ny forståelse af, hvad der kræves for at møde de ændrede forretningsmæssige betingelser, så strategier og mål kan realiseres.

Brancher og markedskonditioner ændrer sig med stadig stigende hastighed. Nye konkurrenter kan tilføre ny teknologi, der kan ændre en hel industri i løbet af få uger. Politikere vedtager nye love, der stiller dramatiske krav til virksomhedernes omstillingsevne og kernedrift, og strømninger i samfundet kan føre til grundlæggende ændringer i efterspørgslen efter specifikke produkter og tjenester. Overlevelse og indtjening afhænger fuldstændig af virksomhedernes evne til at reagere i tide på de nye trusler og tendenser og dermed være i stand til at tilpasse forretningsstrategien løbende.

Derfor er det en grundlæggende forudsætning for enhver ledelse, at de er i stand til at definere virksomhedens udviklingsretning på en kontrolleret udvikling af virksomhedens DNA. Ledelsen skal med andre ord have en kontinuerlig tilgang af pålidelig information og adgang til valideret real-time data, der gør dem i stand til at skabe konsensus blandt interessenter og aktører - og dermed eksekvere på det helt rigtige tidspunkt. Skiftende markeds- og konkurrencemæssige betingelser stiller kontinuerligt nye krav til virksomhedens informationsbehov og dermed behovet for at "gøre det ukendte kendt", så der kan opnås en ny forståelse af, hvad der kræves for at møde de ændrede forretningsmæssige betingelser, så strategier og mål kan realiseres. At gennemføre en change management proces er ensbetydende med en kontrolleret ændring af den nuværende forretningsmodel, hvilket betyder indførelse af nye opgaver og funktioner, organisatoriske ændringer, ændrede ansvarsområder og tilpassede kundeprogrammer. Det kan skabe usikkerhed blandt de berørte parter og influenter, hvilket kan forstyrre implementeringen. En af nøglerne til succes er derfor evnen til at vælge fra snarere end at vælge til. Vi kan bistå ledelsen i at komme sikkert og effektivt gennem processen og dermed opnå en succesfuld implementering.

Læs Flemming Kehrs artikel i Dagens Byggeri (23.02.15): Big data: Big hit eller big failure