VI MENER: DET GLOBALE PERSPEKTIV TEGNES AF LOKALE INDIVIDER

Global succes er baseret på lokalkendskab og synergi.

Det globale perspektiv giver fantastisk inspiration og uendelige muligheder. Og der er rigtig gode forretningsmæssige argumenter for at tænke globalt. Open innovation og multi-kulturelt samarbejde i et internationalt perspektiv er ofte grundlaget for de største og mest varige succeser. Men lige så vigtigt det er at arbejde internationalt, lige så selvfølgeligt er det for os at implementere aktiviteter lokalt ud fra nationale markedsforhold. Nøglebegrebet er international synergi kombineret med respekt for lokale karakteristika.