VORES MÅL: AT FORBEDRE VORES KUNDERS KONKURRENCEEVNE OG SKABE MÅLBARE RESULTATER

Vi er 100% committed og har ét overordnet mål: At forbedre vores kunders konkurrenceevne og skabe målbare resultater. Det betyder, at vi også kommer med forslag til ændringer og forbedringer af jeres forretningsmodel.

Hvis aktiviteter, der implementeres i virksomheden, skal bidrage til at forbedre forretningsdriften, er det en forudsætning, at de er målbare og har en høj grad af transparens. Men der er ingen som helst idé i at udvikle aktiviteter og go-to-consumer værktøjer, hvis de er bestemt for at understøtte en fejlagtig eller utilstrækkelig forretningsmodel. Når vi evaluerer forretningsmodeller, fokuserer vi på 8 elementer:

Evaluering: Vi indleder en proces, der har til formål at vurdere, hvor I står i øjeblikket.

Sammenligning: Vi ser på, hvordan jeres konkurrenters forretningsmodeller skiller sig ud i forhold til jeres.

Best practise: Vi analyserer best practise i branchen og tilføjer best practise fra andre brancher og markeder.

Den futuristiske tilgang: Sammen med vores partnere tager vi fremtidsbrillerne på og vurderer, hvilke tendenser og megatrends, der - udnyttet rigtigt - kan vise sig at være et værdifuldt aktiv for jeres virksomhed.

Salgs- og distributionskanaler: Vi analyserer salgs- og distributionskanaler for at finde mulige huller og potentialer.

Udnyttelse af det latente marked: Det er sandsynligt, at I med de nuværende produkter og services kun i praksis når en mindre del af totalmarkedet. Spørgsmålet er, hvordan I kan nå resten af det potentielle marked. Vi bistår med at analysere potentiale og muligheder.

Analyse af teknologi og data-processer: Vi analyserer mulighederne for mere målrettet og effektiv udnyttelse og anvendelse af teknologi og data.

Test af forretningsmodeller: Vi hjælper jer med at oprette testmiljøer, hvor eventuelle modifikationer af den eksisterende forretningsmodel kan testes i praksis før lancering.