VI MENER: DET HANDLER OM AT RESPEKTERE INDIVIDUALITET

Fremtidens vindere i "kommunikationskrigen" er dem, der er i stand til at skabe positive oplevelser og kommunikere fælles værdier gennem multichannel marketing.

Vi lever og ånder for den værdimatchende one-to-one kommunikation, der gør en forskel gennem at berige og begejstre. Og ikke mindst skabe og fastholde relationer. Kommunikationen skal bruges til at udveksle holdninger og skabe meningsfællesskaber. For på den måde skabes det fælles værdisæt, som både du og din målgruppe støtter op om, og I begge ønsker at videreudvikle. Vi kalder det strategic dialogue!

  1. Go mobile! Mobil kommunikation er så dybt forankret i vores liv, fordi mobilen tilbyder en bekvemmelighed, der er baseret på umiddelbarhed, enkelhed og sammenhæng. Gennem mobil teknologi kan hver enkel af os modtage individualiseret indhold, der tager udgangspunkt i et unikt personaliseret behov. Derudover har mobilbetaling vundet afgørende indpas i forbrugernes hverdag, hvilket har åbnet for nye individuelt tilpassede customer touch points og dermed en nytænkning af hvordan kundeloyalitetsprogrammer kan sammensættes. I dag har smartphones langt overhalet både desktop computere og bærbare computere, når det gælder antallet af internet søgninger og generel internet trafik.
  2. Individuality makes "YOUnique"! Etableringen af virksomhedsdefinerede "YOUniverses" er vejen frem mod at indlede en én-til-én cross platform dialog med forbrugerne, der ikke betragtes som en uønsket indtrængen i forbrugernes hverdag, men derimod en som en værdiskabende dialog. Forbrugerne forventer personlig kommunikation, hvor fokus er fælles værdier og holdninger.
  3. Vær social med forbrugerne! De digitale meningsdannere og trendsettere er vokset betydeligt inden for de seneste par år. Virksomhederne er simpelthen nødt til at holde trit. De er nødt til at lære at udnytte det sociale medieunivers, lære at begå sig mellem de digitale influenter og lære at håndtere forbrugernes behov for personligt engagement. Det handler om at balancere det følelsesmæssige med det rationelle og kommunikere et unikt DNA og en unik virksomhedskultur.
  4. Nøglen er historiefortælling med indhold! De sociale medier har fuldstændig ændret medieuniverset og dermed også den måde, hvorpå virksomhederne bør tænke customer touch points. Frem til i dag har medieorganisationerne været gatekeepers i forhold til information og målgrupper. Denne æra er forbi. Det betyder, at virksomhederne igen kan begynde at fokusere på content marketing og dermed på at fokusere på at kommunikere rettidigt indhold, der skaber troværdighed blandt individerne i de selekterede målgrupper. Nøglen til at finde og fortælle "den gode historie", der får jeres publikum til at ville engagere sig og dele historien med andre, er at forpligte sig til at prøve nye ting af og afsøge nye områder.
  5. Du kan aldrig logge af! Fremkomsten af de sociale medier betyder i praksis, at virksomhederne skal være opmærksomme 24/7/365 for at overvåge og beskytte deres omdømme og brand. Virksomhederne er ikke længere herre over, hvordan og hvornår information om dem spredes og behandles. Det kan være noget nær en katastrofe for en virksomhed, hvis den forsøger at trække videoer og kommentarer fra de sociale mediekanaler. Derfor er virksomhederne nødt til at fokusere på rettidig, ærlig og åben kommunikation - og afsætte de nødvendige ressourcer til at drive og monitorere social mediekommunikation.
  6. Transparens, transparens og transparens! Forbrugere og andre interessenter har i dag et utal af kanaler til rådighed, hvis de ønsker at udstille eller miskreditere virksomheder, der ikke kommunikerer ærligt. Derfor bør det være et mantra, at virksomheder kommunikerer åbent og ærligt. I modsat fald må virksomheden forvente at blive straffet med alarmerende hastighed og i et alarmerende omfang. Brands, der evner at kommunikere ud fra et mantra om ærlighed og åbenhed vil afgjort høste forbrugernes tillid og anbefaling.
  7. Bevis din pointe! Præcis som virksomhederne bør være åbne og ærlige i deres eksterne kommunikation, bør de være det internt i egen organisation, når det gælder at måle deres egen marketing performance. Med digital markedsføring er det muligt at måle en kampagne fra starten og gennem hele kampagnen og dermed dokumentere virkningen og effekten. Viden er afgørende. Og viden kan være den afgørende game changer for kommunikationen til kunderne og dermed for virksomhedens resultater.
  8. Visualisering er "gud"! Den tid, virksomheder har til at fange en forbrugers opmærksomhed og få forbrugeren til at absorbere, afkode og opbygge positiv holdning til kommunikationsbudskaberne, bliver kortere og kortere. Læg dertil, at mennesker primært træffer beslutninger ud fra følelsesmæssige påvirkninger. Så er det logisk, at overbevisende visualisering ofte er nøglen til at få budskaberne til at skille sig ud fra mængden og have effekt hos modtagerne. Erfaringer viser også, at størstedelen af indlæringen hos et menneske sker visuelt. Den følelsesmæssige effekt ved at fortælle historier ved hjælp af virale videoer er derfor unik, og virale videoer er dermed en stærkere historiefortæller end ord. Virale videoer muliggør med andre ord en hurtigere og mere følelsesbestemt interaktion med kunderne.
  9. Hvorfor er du her? Forbrugere er langt mere kritiske overfor marketingbudskaber end tidligere. Virksomhederne skal fremstå troværdige over for forbrugerne og skal gøre sig fortjent til forbrugernes tillid, før de accepteres. Deres historiefortælling skal derfor være gennemtænkt ned i mindste detalje og fremstå gennemskuelig og troværdig. En meget vigtig del af denne historiefortælling er forbundet med virksomhedernes DNA og hvorfor virksomheden overhovedet er der og har sin berettigelse i forbrugerens univers. Virksomhederne skal bygge deres historie op omkring deres DNA. Fordi det dybest set er det DNA og de værdier, der er forbundet med DNA'et, som forbrugerne vil associeres med og er villige til at betale penge for.
  10. Integreret kommunikation eller ingen kommunikation! Dette er den digitale tidsalder, men for at vinde "kommunikationskrigen" er virksomhederne nødt til at fokusere på fuld integration af samtlige kommunikationsdiscipliner.